V1-N1

Volume 1 – Issue 1 – December 2020

“செடல்” நாவலில் மத மாற்றத்திற்கான பின்புல அரசியல்

முனைவர் கா.சுரேஷ் | பக்கங்கள்: 1-5

திருமுருகாற்றுப்படையில் நக்கீரரின் கதையாடல்கள்

முனைவா் க. வினோத்குமார் | பக்கங்கள்: 6-8

சிவவாக்கியரின் இறை நெறி

முனைவர் சி. சதானந்தன் | பக்கங்கள்: 9-19

அசைக் கோட்பாடு

க. வினாயகம் | பக்கங்கள்: 20-23

போலச் செய்தல் வழி உணரலாகும் சங்கத்தமிழின் தொன்மை

முனைவர் க. கிரிவாசன் | பக்கங்கள்: 24-27

தி. ஜானகிராமன் நாவல்களில் பெண்மை மதிப்புகள்

முனைவர் பொன் சண்முகம் | பக்கங்கள்: 28-30